چای شکسته آسام و سیلان دوی پک نیوشا
چای شکسته آسام و سیلان دوی پک نیوشا
چای شکسته آسام و سیلان دوی پک نیوشا
چای شکسته آسام و سیلان دوی پک نیوشا

چای شکسته آسام و سیلان دوی پک نیوشاG2101011901


۱۴۵,۰۰۰ تومان

آخرین بروزرسانی : 15 دی 1400

  • در معنای واقعی کلمه “چای مجلسی”
  • طعم گس با عطر و طعم طبیعی