به‌لیمو

تاثیر مصرف پیشگیرانه‌ی دمنوش به‌لیمو بر بیماری‌های التهابی روده

با مصرف دمنوش به لیمو میتوانید از بیماری های التهابی روده (بیماری کرون وکولیت های زخمی) پیشگیری نمایید.

0نظرات