1
چای گزنه و برگ زیتون کیسه ای نیوشا
قیمت قبل : ۴۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
2
چای نعناع فلفلی کیسه ای نیوشا
قیمت قبل : ۳۹,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۳۹,۰۰۰ تومان
3
چای رزماری و گل محمدی کیسه ای نیوشا
قیمت قبل : ۴۸,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان
4
چای ارل گری کیسه ای نیوشا
قیمت قبل : ۲۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
5
چای کرن بری کیسه ای نیوشا
قیمت قبل : ۵۵,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
6
چای وانیل کیسه ای نیوشا
قیمت قبل : ۴۲,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
7
چای پرتقالی کیسه ای نیوشا
قیمت قبل : ۴۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
8
چای زعفرانی کیسه ای نیوشا
قیمت قبل : ۶۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
9
چای سبز و بهارنارنج کیسه ای نیوشا
قیمت قبل : ۴۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
10
چای زنجبیل کیسه ای نیوشا
قیمت قبل : ۴۴,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۴۴,۰۰۰ تومان
11
چای نعنا کیسه ای نیوشا
قیمت قبل : ۴۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
12
چای معطر تمشک آبی کیسه ای نیوشا
قیمت قبل : ۴۵,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
13
چای هل کیسه ای نیوشا
قیمت قبل : ۵۵,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
14
چای بادرنجبویه کیسه ای نیوشا
قیمت قبل : ۴۲,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
15
چای آلبالویی کیسه ای نیوشا
قیمت قبل : ۳۸,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
16
چای توت فرنگی کیسه ای نیوشا
قیمت قبل : ۴۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
17
چای لیمو کیسه ای نیوشا
قیمت قبل : ۴۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
18
مخلوط چای سبز و نعناع فلفلی کیسه ای مثلثی نیوشا
قیمت قبل : ۴۶,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۴۶,۰۰۰ تومان
19
چای سیب ترش کیسه ای نیوشا
قیمت قبل : ۳۴,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۳۴,۰۰۰ تومان
20
چای به لیمو کیسه ای نیوشا
قیمت قبل : ۴۳,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۴۳,۰۰۰ تومان
21
چای آلوورا و عسل کیسه ای نیوشا
قیمت قبل : ۴۵,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
22
چای جنسینگ و عسل کیسه ای نیوشا
قیمت قبل : ۶۵,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
23
کافی میکس 2 در 1 بدون شکر نیوشا
قیمت قبل : ۸۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
24
کافی میکس اکسکلوسیو 20 عددی نیوشا
قیمت قبل : ۸۴,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۸۴,۰۰۰ تومان
25
کافی میکس 2 در 1 خامه نیوشا
قیمت قبل : ۸۲,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
26
هات چاکلت کلاسیک 20 عددی دوی پک نیوشا
قیمت قبل : ۸۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
27
هات چاکلت دارک 20 عددی دوی پک نیوشا
قیمت قبل : ۹۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
28
چای سبز کیسه ای نیوشا
قیمت قبل : ۱۸,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
29
چای اصیل ایرانی دوی پک نیوشا
قیمت قبل : ۷۵,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
30
چای شکسته آسام و سیلان دوی پک نیوشا
قیمت قبل : ۱۴۵,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۱۴۵,۰۰۰ تومان
31
چای ترش کیسه ای نیوشا
قیمت قبل : ۴۶,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۴۶,۰۰۰ تومان
32
دمنوش ریزمیوه های قرمز نیوشا
قیمت قبل : ۱۲۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
33
دمنوش مثلثی حس خوب زندگی نیوشا
قیمت قبل : ۵۲,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۵۲,۰۰۰ تومان
34
دمنوش مثلثی به نیوشا
قیمت قبل : ۴۲,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
35
دمنوش مثلثی معجون رویایی نیوشا
قیمت قبل : ۴۸,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان
36
چای خالص کیسه ای نیوشا (لفاف آلومینیومی)
قیمت قبل : ۱۸,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
37
چای دارچین کیسه ای نیوشا
قیمت قبل : ۴۸,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان
38
دمنوش راز سلامتی کیسه ای مثلثی نیوشا
قیمت قبل : ۴۵,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
39
چای ماسالا نیوشا
قیمت قبل : ۷۵,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
40
چای سیاه گرد (CTC) نیوشا
قیمت قبل : ۹۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
41
چای ویژه دوی پک نیوشا
قیمت قبل : ۱۲۵,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۱۲۵,۰۰۰ تومان
42
چای سبز 350 گرمی دوی پک نیوشا
قیمت قبل : ۵۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
43
دمنوش مخلوط میوه های استوایی نیوشا
قیمت قبل : ۷۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
44
چای کیسه ای 25 عددی نیوشا
قیمت قبل : ۱۸,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
45
چای عطری 160 عددی نیوشا
قیمت قبل : ۱۲۵,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۱۲۵,۰۰۰ تومان
46
چای کیسه ای 100 و 160 عددی نیوشا
قیمت قبل : ۵۹,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۵۹,۰۰۰ تومان
47
چای کیسه ای 100 و 160 عددی نیوشا
قیمت قبل : ۱۱۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
48
چای سفید نیوشا
قیمت قبل : ۱۶۳,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۱۶۳,۰۰۰ تومان
50
دمنوش مثلثی رویبوس نیوشا
قیمت قبل : ۶۷,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۶۷,۰۰۰ تومان
51
چای ارتدکس ارل گری 450 گرمی دوی پک نیوشا
قیمت قبل : ۱۳۵,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۱۳۵,۰۰۰ تومان
52
چای سیاه شکسته و دارجیلینگ مثلثی نیوشا
قیمت قبل : ۴۲,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
53
چای بهارنارنج کیسه ای نیوشا
قیمت قبل : ۴۲,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
54
چای سبز و زوفا نیوشا
قیمت قبل : ۳۶,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۳۶,۰۰۰ تومان
55
دمنوش خارمریم و شاتره و کاسنی کیسه ای نیوشا
قیمت قبل : ۴۷,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۴۷,۰۰۰ تومان
56
چای قلمی ایرانی نیوشا
قیمت قبل : ۵۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
57
دمنوش شنبلیله و گزنه و گشنیز کیسه ای نیوشا
قیمت قبل : ۴۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
58
دمنوش رنگین کمان مثلثی نیوشا
قیمت قبل : ۲۷,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان
59
دمنوش خالص به لیمو کیسه ای نیوشا
قیمت قبل : ۴۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
60
دمنوش خالص نعناع فلفلی مثلثی نیوشا
قیمت قبل : ۴۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
61
دمنوش خالص شکوفه آلوورا مثلثی نیوشا
قیمت قبل : ۹۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
62
دمنوش خالص گل گاوزبان مثلثی نیوشا
قیمت قبل : ۵۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
63
دمنوش خالص بابونه مثلثی نیوشا
قیمت قبل : ۴۶,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۴۶,۰۰۰ تومان
64
دمنوش خالص زیره سبز مثلثی نیوشا
قیمت قبل : ۴۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
65
دمنوش خالص آویشن مثلثی نیوشا
قیمت قبل : ۴۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
66
دمنوش خالص کاسنی مثلثی نیوشا
قیمت قبل : ۴۳,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۴۳,۰۰۰ تومان
67
چوب دارچین 60 گرمی دوی پک نیوشا
قیمت قبل : ۶۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
68
دمنوش خالص اسطوخودوس مثلثی نیوشا
قیمت قبل : ۵۴,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۵۴,۰۰۰ تومان
69
دمنوش خالص فلفل کوهی مثلثی نیوشا
قیمت قبل : ۴۳,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۴۳,۰۰۰ تومان
70
پک لاغری طبع گرم ویژه آقایان
مناسب برای gentlemen
طبع warm
قیمت قبل : ۸۲۲,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۸۲۲,۰۰۰ تومان
71
پک لاغری طبع گرم ویژه بانوان
مناسب برای ladies
طبع warm
قیمت قبل : ۹۴۷,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۹۴۷,۰۰۰ تومان
72
پک لاغری طبع سرد ویژه آقایان
مناسب برای gentlemen
طبع cold
قیمت قبل : ۷۰۲,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۷۰۲,۰۰۰ تومان
73
پک لاغری طبع سرد ویژه بانوان
مناسب برای ladies
طبع cold
قیمت قبل : ۸۲۷,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۸۲۷,۰۰۰ تومان
74
پک شکم و پهلو طبع سرد
قیمت قبل : ۴۹۸,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
75
پک شکم و پهلو طبع گرم
قیمت قبل : ۴۹۸,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
76
پک لاغری طبع گرم ویژه آقایان
مناسب برای gentlemen
طبع warm
قیمت قبل : ۵۰۸,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۵۰۸,۰۰۰ تومان
77
پک لاغری طبع گرم ویژه بانوان
مناسب برای ladies
طبع warm
قیمت قبل : ۵۷۶,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۵۷۶,۰۰۰ تومان
78
پک لاغری طبع سرد ویژه آقایان
مناسب برای gentlemen
طبع cold
قیمت قبل : ۴۶۸,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۴۶۸,۰۰۰ تومان
79
پک لاغری طبع سرد ویژه بانوان
مناسب برای ladies
طبع cold
قیمت قبل : ۵۳۶,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۵۳۶,۰۰۰ تومان
80
پک شکم و پهلو طبع سرد
قیمت قبل : ۳۳۲,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۳۳۲,۰۰۰ تومان
81
پک شکم و پهلو طبع گرم
قیمت قبل : ۳۳۲,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۳۳۲,۰۰۰ تومان
82
پک معده و گوارش 40 روزه
قیمت قبل : ۴۳۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۴۳۰,۰۰۰ تومان
83
پک میگرن 40 روزه
قیمت قبل : ۳۸۸,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۳۸۸,۰۰۰ تومان
84
پک معده و گوارش 60 روزه
قیمت قبل : ۶۶۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۶۶۰,۰۰۰ تومان
85
پک میگرن 60 روزه
قیمت قبل : ۶۳۲,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۶۳۲,۰۰۰ تومان
86
پک افزایش وزن سرد مزاج
قیمت قبل : ۵۱۶,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۵۱۶,۰۰۰ تومان
87
پک افزایش وزن گرم مزاج
قیمت قبل : ۴۶۴,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۴۶۴,۰۰۰ تومان
88
پک افزایش وزن سرد مزاج
قیمت قبل : ۷۹۵,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۷۹۵,۰۰۰ تومان
89
پک افزایش وزن گرم مزاج
قیمت قبل : ۷۱۷,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۷۱۷,۰۰۰ تومان
90
پک کبد چرب 60 روزه
قیمت قبل : ۷۶۸,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۷۶۸,۰۰۰ تومان
91
پک کبد چرب 40 روزه
قیمت قبل : ۴۵۸,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۴۵۸,۰۰۰ تومان
92
پک پوست و مو 40 روزه
قیمت قبل : ۴۷۸,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۴۷۸,۰۰۰ تومان
93
پک پاکسازی ریه و سرماخوردگی 40 روزه
قیمت قبل : ۵۴۴,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۵۴۴,۰۰۰ تومان
94
پک پوست و مو 60 روزه
قیمت قبل : ۷۷۷,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۷۷۷,۰۰۰ تومان
95
پک پاکسازی ریه و سرماخوردگی 40 روزه
قیمت قبل : ۸۶۶,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۸۶۶,۰۰۰ تومان
96
پک آرامش اعصاب 40 روزه
قیمت قبل : ۵۲۶,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۵۲۶,۰۰۰ تومان
97
پک آرامش اعصاب 60 روزه
قیمت قبل : ۸۱۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۸۱۰,۰۰۰ تومان
98
پک دیابت 40 روزه
قیمت قبل : ۴۸۴,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۴۸۴,۰۰۰ تومان
99
پک دیابت 60 روزه
قیمت قبل : ۷۸۶,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۷۸۶,۰۰۰ تومان
100
پک قوای جنسی ویژه آقایان
مناسب برای gentlemen
قیمت قبل : ۵۳۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۵۳۰,۰۰۰ تومان
101
پک قوای جنسی ویژه بانوان
مناسب برای ladies
قیمت قبل : ۶۰۳,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۶۰۳,۰۰۰ تومان
102
پک قوای جنسی ویژه آقایان
مناسب برای gentlemen
قیمت قبل : ۸۲۴,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۸۲۴,۰۰۰ تومان
103
پک قوای جنسی ویژه بانوان
مناسب برای ladies
قیمت قبل : ۹۷۹,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۹۷۹,۰۰۰ تومان
104
پک دوران قاعدگی 40 روزه
قیمت قبل : ۵۱۳,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۵۱۳,۰۰۰ تومان
105
پک دوران قاعدگی 60 روزه
قیمت قبل : ۸۷۵,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۸۷۵,۰۰۰ تومان
106
پک کم کاری تیروئید ویژه بانوان
قیمت قبل : ۵۶۲,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۵۶۲,۰۰۰ تومان
107
پک کم کاری تیروئید ویژه آقایان
مناسب برای gentlemen
قیمت قبل : ۴۹۴,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۴۹۴,۰۰۰ تومان
108
پک کم کاری تیروئید ویژه بانوان
قیمت قبل : ۸۸۶,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۸۸۶,۰۰۰ تومان
109
پک کم کاری تیروئید ویژه آقایان
مناسب برای gentlemen
قیمت قبل : ۷۶۱,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۷۶۱,۰۰۰ تومان
110
پک تیروئید پرکار 40 روزه
قیمت قبل : ۳۲۸,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۳۲۸,۰۰۰ تومان
111
پک تیروئید پرکار 60 روزه
قیمت قبل : ۵۱۲,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۵۱۲,۰۰۰ تومان