تاثیر عصاره ی گیاه رازیانه بر علایم سندروم پیش از قاعدگی

تاثیر عصاره ی گیاه رازیانه بر علایم سندروم پیش از قاعدگی

سندروم پیش از قاعدگی (PMS) را اغلب زنان در سنین باروری تجربه می کنند. این سندروم یک رخداد دوره ای بوده و ترکیبی از تغییرات فیزیکی، روانی و رفتاری را شامل می شود که به درجاتی سبب بهم خوردن روش زندگی فرد و فعالیتهای او می شود. از علایم فیزیکی میتوان به سردرد، نفخ، درد مفاصل و عضلات، خستگی، تشنگی، کمبود انرژی و تغییر در اشتها، اشاره کرد و علایم روانی مواردی مانند اضطراب، افسردگی، عصبانیت یا تحریک پذیری بدون دلیل، دوره های گریه، اشکال در تمرکز، پرخاشگری و تمایل به خودکشی را در بر می گیرد. سندروم پیش از قاعدگی با طیف وسیعی از تغییرات رفتاری همراه است که در مرحله قبل از قاعدگی افزایش پیدا می کنند. این تغییرات شامل انزوا طلبی، غیبت از کار، فقدان تمرکز، کاهش کارآیی و اجتناب از فعالیت های اجتماعی، افزایش بروز حوادث، مصرف الکل، رفتارهای جنایی و تمایل به خودکشی است.

علت این سندرم نامشخص بوده و تئوری های مختلفی از جمله: افزایش عملکرد غدد فوق کلیوی، افزایش فعالیت آلدوسترون و پرولاکتین، کاهش قند خون، کاهش آندورفین، کاهش روی و منیزیم، کمبود ویتامین های D و B6و کلسیم، کاهش میزان دوپامین و سروتونین مرکزی، کمبود اسیدهای چرب ضروری و عدم تعادل بین استروژن و پروژسترون در مورد آن مطرح شده اند.

پژوهشی به صورت کارآزمایی بالینی یک سوکور به منظور تاثیر گیاه رازیانه بر علائم سندروم پیش از قاعدگی روی ۶۰ دانشجوی دختر انجام شد. این افراد به صورت تصادفی به دو گروه ۳۰ نفره تقسیم شدند و هر دو گروه به مدت ۲ سیکل ماهیانه از نظر شدت علایم سندروم پیش از قاعدگی مورد بررسی قرار گرفتند. سپس یک گروه با عصاره ی گیاه رازیانه به میزان ۳۰ قطره هر ۸ ساعت به مدت سه روز قبل از شروع قاعدگی و در سه روز اول قاعدگی به مدت ۲ سیکل تحت درمان قرار گرفتند و گروه شاهد نیز در این مدت با همین شرایط دارونما دریافت کردند.

نتایج این پژوهش نشان داد که عصاره ی گیاه رازیانه در درمان علایم سندروم پیش از قاعدگی مؤثر است و از بین ۵ دسته علایم اضطرابی، علایم افسردگی، علایم هیجانی، علایم احتباسی و علایم جسمانی، تأثیر درمانی این گیاه بیشتر بر علایم اضطرابی و علایم افسردگی بوده است. مکانیسم احتمالی تأثیر رازیانه ممکن است به علت شباهت ساختاری آنتول موجود در رازیانه با دوپامین باشد که به گیرنده های دوپامین متصل شده و باعث کاهش درد می شود. عصاره ی گیاه رازیانه و دارونما توانستند در طول درمان شدت علایم PMSرا کاهش دهند و تأثیر رازیانه در این مورد بیشتر از دارونما بود. استفاده از عصاره گیاه رازیانه در درمان علایم سندروم پیش از قاعدگی، پیشنهاد میگردد.