تاثیر اسانس زیره سبز بر میزان قند خون

تاثیر اسانس زیره سبز بر میزان قند خون

افزایش قند خون اختلال شایعی است که درصد قابل توجهی از مردم با آن درگیر هستند در این اختلال که ممکن است به علت کاهش میزان انسولین و یا نقص در عملکرد گیرنده های سلولی به وجود آید اعمال متابولیک بدن دچار اختلال می شود و با وجود هیپرگلیسمی (افزایش قند خون) بیشتر سلول های بدن قادر به استفاده از گلوکز برای تغذیه نیستند. افزایش گلوکز خون از نظر بالینی یکی از مهمترین عوامل خطرساز برای بیماری های کلیوی، اعصاب، چشم و بیماریهای قلبی عروقی محسوب می شود.

در حال حاضر درمان اصلی و مؤثر برای افزایش گلوکز خون و بیماری دیابت، استفاده از انسولین و داروهای کاهش دهنده گلوکز است اما این ترکیبات دارای عوارض نامطلوب متعدد هستند، بنابرین امروزه با توجه به آگاهی مردم از مشکلات و عوارض دیابت، نیاز به یافتن ترکیبات مؤثر، بدون عوارض جانبی در درمان این بیماری احساس می شود و در این راستا توجه محققان بسیاری به گیاهان دارویی معطوف شده است.

زیره سبز یکی از گیاهانی است که در طب سنتی برای درمان برخی بیماری ها کاربرد دارد و در مطالعات جدید نقش زیره سبز در درمان دیابت عنوان شده است. به همین منظور پژوهشی به منظور بررسی اثر اسانس زیره سبز بر میزان گلوکز موش های آزمایشگاهی انجام شد. در این مطالعه ۴ گروه ۶ تایی موش صحرایی به طور تصادفی به ۴ گروه ۱-گروه کنترل با رژیم غذایی استاندارد ۲ -گروه اسانس زیره سبز با رژیم غذایی استاندارد ۳-گروه کنترل با رژیم غذایی پرچرب ۴ -گروه اسانس زیره سبز با رژیم غذایی پرچرب، تقسیم شدند. در سه زمان مختلف، ابتدای مطالعه، روز بیستم و روز پنجاه و پنجم، میزان گلوگز موش های صحرایی بررسی شد.

نتایج مطالعه نشان داد که مصرف اسانس زیره سبز در هر دو گروه رژیم غذایی پرچرب و استاندارد به مدت ۳۵ روز باعث کاهش گلوکز در مقایسه با گروه های کنترل شد به طوری که اختلاف آنها از لحاظ آماری معنی دار بود. لذا با توجه به اینکه داروی گیاهی زیره سبز برکاهش گلوکز خون موثر است، می تواند در پیشگیری و بهبود بیماری دیابت نقش داشته باشد. محققان این پژوهش معتقدند که برای مشخص نمودن مکانیسم اثر این گیاه و مواد مؤثر آن در دو حالت طبیعی و دیابتی مطالعات بیشتری مورد نیاز است.

 

in et, sem, mattis libero velit, Sed